Home Contackt About Fleet Rental Quote In finish
På Svenska


   -> NEW!!! Book Online

Kajon Inc
P.O. Box 10
02271 ESPOO

FAX.
mail.
Url.

Book Online

Quote
 
TEL. 0100 70 70 /24h  


+358 (0)9-863 86 34
kajon@kajon.fi
www.kajon.fi

www.taksidata.fi/kajon

www.kajon.fi/tarjouspyyntö.htm tai
0100 70 70
/ 24 h
 
 


 

Book Online taxis and minibuses at http://www.taksidata.fi/kajon 
You will get an automatic confirmation to the Mobile Phone Number you gave us.
         

Taxi Booking Harjavalta

+358 (0)50-469 46 46

Taxi Booking Tahko ja Nilsiä

+358 (0)50-496 78 71

Printout version


www.kimppataksi.fi

© Copyright 2008 Kajon Inc. All rights reserved
Kajon Oy * PL.O. Box 10 * 02271 Espoo * Tel 0100 70 70 * Fax +358 (0) 98638634 * kajon@kajon.fi *

Sieltä löydät yritysten yhteystiedot